Home

   Žij svůj život s radostí a pro sebe

 

Vítám Vás na svých webových stránkách a věřím, že čas, který  zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Jsem člověk s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Svou přidanou hodnotu v rámci setkání vnímám ve směru rozvoje osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého hledání, upřímného hledání a naprostému odevzdání se novému směru.

Mimo pracovní oblast jsem více jak 10 let zpětně pracovala i na svém osobním rozvoji u různých duchovních učitelů. Dostala jsem možnost pochopit, proč se nám v životě dějí určité situace a jak s nimi naložit. S láskou předávám toto uvědomění, nabízím možnost umět si pojmenovat situace či pocity a vědomě utvářet rovnováhu v životě.

Mám za sebou studium psychologie zaměřené na typologii osobnosti, studium vysoké školy s rozšířením o modul psychologie, sociologie,  absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionálního kouč s rozšířením o neurolingvistické programování.

Své kurzy stavím na spiritualitě, psychologii, starověké moudrosti, filozofii úspěšných lidí a osobních zkušenostech.

Děkuji za Váš čas věnovaný webovým stránkám a těším se na setkání!

Veronika

 

 

 

Životní koučink

Máte pocit, že chcete něco změnit ve svém životě? Už jenom myšlenka na změnu je cesta k úspěchu. Koučink je cesta k rozvoji vlastního potenciálu, ujasnění si vlastních cílů a nalézt odpovědi na své otázky. Dochází k uvolnění vnitřních zdrojů k nalezení vlastních řešení.

Koučink pro ženy

Ženy v koučinku naleznou cestu k rozvoji své přirozenosti, odhalí svůj vnitřní potenciál, jak využívat ženskou sílu na cestě k úspěšné seberealizaci nejen na pracovním poli.

Koučink partnerských vztahů

Partnerský koučink = rozvoj vztahu mezi partnery.
Vede k prohloubení láskyplného a harmonického vztahu se zdravou komunikací. Partneři naleznou hlubší vzájemné porozumění a možnost vztah dále rozvíjet.

_

Zahraniční program pro ženy

2. – 9.8.2016 Malta

V těchto dnech se budeme zabývat vnitřním ženským světem a nacházet svou hlubinnou moudrost a čistou krásu vnitřní ženy.
Sjednotíme celostní vnímání o sobě sama k nastolení zdravé rovnováhy mezi vnitřním a vnějším světem. Je to krok po kroku přiblížení se k srdci, odkud vychází veškerá naše energie a pravá podstata nás samotných.
Být a jednat sama za sebe přináší obrovskou úlevu a pocit nesmírného vnitřního klidu. Vyčistí se nejen nitro, ale i vnější okolí.

Workshopy

__

CESTA K HARMONICKÉMU VZTAHU

[Bylo realizováno 2015]

Prožitkový workshop věnovaný partnerskému vztahu.

SÁM SOBĚ KOUČEM

[Bylo realizováno 2015]

1denní prožitkový workshop zaměřený na vědomou tvorbu vlastního života.

ŽENY, BUSINESS, PARTNERSTVÍ

[Bylo realizováno 2015]

Tématický večerní seminář pro ženy.