Home

   „Žij svůj život s radostí a pro sebe.“

 

Veronika-Kovarova-zivotni-koucink

Vítám Vás na webových stránkách a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se koučinku, lektorování a motivačnímu mentorinku. Svou přidanou hodnotu v rámci setkání vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého a upřímného hledání. Naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí.

Z mého úhlu pohledu vnímám koučink jako jednu z nejlepších možností, která může podpořit každého, kdo hledá hlubší smysl svého života, rozhoduje se ke změně v soukromém či pracovním životě. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké touhy našeho srdce. Protože to, co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty. Podrobněji o koučinku najdete zde.
 

Jsem člověk s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. V mém případě jsem dostala možnost pochopit, proč se nám v životě dějí určité situace a jak s nimi naložit. S láskou předávám toto uvědomění, nabízím možnost umět si pojmenovat situace či pocity a vědomě utvářet rovnováhu v životě. Připomínám, že mé poznání je čistý úhel pohledu z mé vlastní zkušenosti, který může sloužit jako inspirace a podpora, nikoliv jako dogma. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života.

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání rozšířené o modul psychologie, sociologie, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

Své kurzy a leadership program stavím na kombinaci výše zmíněných zkušenostech a vzdělání. Náplň a forma je maximálně přizpůsobena tak, aby pocity ze společně stráveného času byly skutečně obohacující, informace srozumitelně přeneseny a poznání se dotklo a bylo vyslyšeno na úrovni pro Vás nejlepší.

FB stránka Veronika Kovarova Životní koučinkslouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Těším se na setkání!

Veronika

 

Ženský leadership

Tento unikátní 5ti modulový program je určen všem ženám, které vedou, organizují, podnikají a nesou poslání LEADERa.
Ženy nejen na manažerských pozicích, ale i podnikatelky, majitelky firem a celá řada žen s profesí s vysokou zodpovědností pracujících ve světě s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender. Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera (ženy či muže). Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi.

 

Workshopy

SEBEKOUČIK kariéra / vztahy / pro ženy / zdraví

[1. polovina roku 2017]

Prožitkové workshopy věnované vnitřní moudrosti v nás.

Spiritualita v běžném životě

[Duben 2017]

Prožitkový workshop zaměřený na vyšší vědomí života.

Vědomá a podvědomá komunikace

[Červen 2017]

Prožitkový workshop zaměřený na celkový projev osobnosti.

 

Firemní vzdělávání

Workshopy připravuji vždy s ohledem na firemní kulturu zadavatele, kdy po vzájemné dohodě vybereme a přizpůsobíme téma a náplň tak, aby celkový efekt vzájemně stráveného času byl co nejpřínosnější pro obě strany.

Externí firemní koučink

Individuální koučink je vysoce efektivní nástroj nejen pro manažery, ale v podstatě pro každý článek ve firmě. Díky tomuto benefitu získává klient náhled na svůj osobní hodnotový systém, podle kterého se přizpůsobuje vlastnímu vnitřnímu obrazu, který tvoří motivující zájem ke zvýšení pracovního výkonu.