Home

   „Žij svůj život s radostí a pro sebe.“

 

Veronika-Kovarova-zivotni-koucink

Vítám Vás na webových stránkách a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se koučinku, tréninku a motivačnímu mentorinku. Svou přidanou hodnotu v rámci setkání vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého a upřímného hledání. Naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí.

Z mého úhlu pohledu vnímám koučink jako jednu z nejlepších možností, která může podpořit každého, kdo hledá hlubší smysl svého života, rozhoduje se ke změně v soukromém či pracovním životě. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké touhy našeho srdce. Protože to, co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty.

Koučink je často zaměňován za určitou formu poradenství. Opak je pravdou, kouč nedává rady, je čistě na klientovi, kam až je ochoten zajít a upřímně se podívat do svého nitra, aby dospěl k vlastnímu řešení. Co je nezbytné, je nastavení důvěry mezi koučem a klientem. Vzájemná důvěra vytváří prostor pro otevřenost a pocit bezpečí, což podporuje dynamiku a hloubku řešené situace. Podrobněji o koučinku naleznete zde.
 

Jsem člověk s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. V rámci svých aktivit vytvářím prostor k uvědomění si vlastního směru a možnost umět si pojmenovat situace či pocity a vědomě tak utvářet rovnováhu v životě. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života.

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o modul humanitních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

Své kurzy, firemní trénink a leadership program stavím na kombinaci výše zmíněných zkušenostech a vzdělání. Náplň a forma je maximálně přizpůsobena tak, aby pocity ze společně stráveného času byly skutečně obohacující, informace srozumitelně přeneseny a poznání se dotklo a bylo vyslyšeno na úrovni pro Vás nejlepší.

FB stránka Veronika Kovarova Životní koučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Těším se na setkání!

Veronika

 

Ženský leadership

Tento 4modulový program je určen všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem, které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením. Všem ženám, které vedou, organizují a nesou poslání LEADERa.

Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender. Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera (ženy či muže). Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi.

Firemní trénink

Kurzy jsou připravovány tak, aby plně respektovaly hodnotový systém a firemní kulturu zadavatele, kdy po vzájemné dohodě vybereme a přizpůsobíme téma a náplň do takové podoby, aby celkový efekt vzájemně stráveného času byl co nejpřínosnější pro obě strany.

Externí firemní koučink

Individuální koučink je vysoce efektivní nástroj nejen pro manažery, ale v podstatě pro každý článek ve firmě. Díky tomuto benefitu získává klient náhled na svůj osobní hodnotový systém, podle kterého se přizpůsobuje vlastnímu vnitřnímu obrazu, který tvoří motivující zájem ke zvýšení pracovního výkonu.

 

Workshopy

Asertivita – umění prosadit se

[červen 2017] – Praha, Brno

Prožitkový workshop zaměřený na rozvoj schopnosti umět se v životě prosadit

Vědomá a podvědomá komunikace

[Červen, září 2017] – Praha, Brno

Prožitkový workshop zaměřený na celkový projev osobnosti.

Motivace

[Říjen 2017] – Praha, Brno, Ostrava

Prožitkový workshop zaměřený na vnitřní motivaci.

Uvolnění stresu

[Listopad 2017] – Praha, Brno, Ostrava

Prožitkový workshop zaměřený na zpracování a transformaci stresu.