Home

   „Žij svůj život s radostí a pro sebe.“ 

V okamžiku, kdy začneme skutečně žít pro sebe a přiznáme si, že veškerou zodpovědnost za naše štěstí máme ve svých rukou, začneme pociťovat zvláštní a současně osvobozující pravdu, že život je skutečně radost.

Zivotni-koucink-Veronika-Kovarova

Vítám Vás a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se psané tvorbě, životnímu koučinku a motivačnímu mentorinku. Svou přidanou hodnotu vnímám v rozvoji osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění.

Síla transformačního procesu je výsledkem upřímného hledání a naprosté odevzdání se novému směru je nezbytnou součástí. Postupem času se dostáváme do stavu uvědomělého bytí, získáváme potřebnou stabilitu a vnitřní klid díky vnitřní přeměně a vědomému převzetí plné zodpovědnosti za kvalitu našeho života.

Z mého úhlu pohledu vnímám koučink jako jednu z nejlepších možností, která může podpořit každého, kdo hledá hlubší smysl svého života, rozhoduje se ke změně v soukromém či pracovním životě. Konkrétní téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké podstaty nás samotných. Po čem skutečně toužíme, nikoliv to, co si myslíme, že bychom měli udělat. Co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty.

To je z velké části fakt, který dříve nebo později vede lidi k zamyšlení, co je v životě skutečně smysluplné. Co je nezbytné, je nastavení důvěry mezi koučem a klientem. Vzájemná důvěra vytváří prostor pro otevřenost a pocit bezpečí, což podporuje dynamiku a hloubku řešené situace. Z tohoto důvodu doporučuji každému, kdo se chystá vyhledat externí podporu (kouče, terapeuta, psychologa atd.), ať dá především na své pocity a intuitivní vedení, komu svěřit své sny a touhy. Již v prvopočátku vzájemné interakce by měla být atmosféra prostoupena uvolněním a důvěrou, a to nejen v souvislosti s mapováním cesty, ale i s propouštěním minulosti. Pokud věříme, jsme ochotní jít pod hladinu, k srdečnímu jádru, kde jsou uloženy veškeré informace, které potřebujeme vědět, jak naplnit náš život láskou, radostí a štěstím.

Jsem žena s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život. Osobně se tomuto tématu věnuji více jak 15 let z pohledu spirituální psychologie.

S ohledem na své nejvyšší hodnoty věnuji prioritně pozornost rovnováze ve svém životě, což mi umožňuje harmonicky propojovat své zájmy v osobním i pracovním životě. Miluji cestování, sdílení zážitků a zkušeností s podobně naladěnými lidmi a vždy vítám možnost, jak se nechat inspirovat či inspirovat druhé.

Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět ke smysluplnému a naplňujícímu obrazu života. Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije, je cestou hledání a nacházení. Uvědomění si vlastního směru a umět si pojmenovat situace a pocity, které volně přicházejí, být si zcela vědomi volby, kterou všichni máme naprosto svobodnou, a vědomě tak utvářet rovnováhu v životě. Jak uchopit téma osobní vize se dočtete zde.

Je čistě na každém z nás, do jaké míry jsme ochotní zapátrat ve svém nitru, abychom dospěli k takovému řešení, které nás povede cestou odvahy a upřímnosti především vůči sobě. Ne vždy jsme připraveni otevřít se bolavým místům, a nalézt tak příčiny ukryté hluboko v našem nitru, jež jsou příčinným činitelem požadované změny. 

„Smířit se s minulostí, zapojit se do přítomnosti a věřit v budoucnost, toť celé tajemství života.“

Studium a certifikace – vysokoškolské vzdělání Právní specializace ve veřejné správě s rozšířením o modul humanitních studií, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

Svůj přínos stavím na výše zmíněných zkušenostech a vzdělání. Náplň a forma je maximálně přizpůsobena tak, aby pocity ze společně stráveného času byly skutečně obohacující, informace srozumitelně přeneseny a poznání se dotklo a bylo vyslyšeno na úrovni pro Vás nejlepší.

FB stránka Veronika Kovarova Sebekoučink slouží jako motivace a inspirace pro všechny, kteří hledají hlubší smysl života.

Veronika

Knižní NOVINKA

ŽIVOTNÍ NADHLED

Cesta ke smysluplnému a vědomému životu

ANOTACE: Životní nadhled je o schopnosti vnímat životní okolnosti s odstupem. Umět se povznést nad vlastními problémy, ze subjektivního úhlu pohledu složitými situacemi, které nás během života potkávají a nejsou zrovna provázeny klidem a pohodou.

Tyto situace jsou ovšem nezbytné, abychom se posunuli. Chce se po nás, abychom učinili změny ve prospěch kvalitnějšího života. Abychom dosáhli změny postoje, neužitečná přesvědčení přepsali na užitečná atd. Každým dnem k nám proudí mnoho znamení týkajících se zhmotňování nových začátků a našich snů spojených s hlubokou touhou žít šťastný a spokojený život. Ve složitějších fázích života jsme vedeni do hlubin našeho světa emocí, skrytých tužeb, pátráme po řešení a hledáme odpovědi na naše otázky. Více zde: www.veronika.vision/knizni-novinka/

Osobní vize

Vyjasněním si osobní vize dochází k eliminaci vnitřních konfliktních situací spojených s těžkými pocity rozhodování. Postupně mizí pocity zmatku a nejistoty, zda je náš život smysluplný a zda jdeme správnou cestou. Osobní vize je spojená především s našimi nejvyššími hodnotami, které jsou naším hnacím motorem, naší motivací a smyslem, proč bychom měli dělat to, co dělat chceme. Abychom plně pochopili, co to je, vyžaduje se po nás upřímného přiznání, co toužíme žít.

Co to je, co v nás zažehne plamen vášně. Naprosto se odpoutat od logiky mysli, co si myslíme, že bychom měli dělat. Mysl (ego) stanovuje podmínky na základě společenské struktury a nápodoby, co se podařilo jiným, čím se zabývali jiní nebo co vedlo k životnímu progresu u ostatních. Každý máme svou jedinečnou cestu, jak dospět k pocitu vnitřního naplnění. Druhou mincí úspěchu u ostatních bývá to, že nejsme schopni vidět ve skutečném světle pravou podstatu, neboť svou pozornost soustředíme na již zrealizované procesy (konkrétní výsledky), které i u druhých mají odlišné kroky, prožitky a celkový vývoj.

SÍLA ŽENY

Podzim 2018 – jaro 2019

Sebetransformační online program sestaven do sedmi modulů zaměřených na postupný rozvoj vědomého JÁ. Je to krok po kroku přiblížení se k srdci – naší vyšší inteligenci, odkud vychází veškerá naše energie a pravá podstata nás samotných. Autentická ženská síla se vymyká jakékoliv logice a strategii, přesto je stabilní a jistá ve své zranitelnosti. Být a jednat sama za sebe přináší obrovskou úlevu a pocit nesmírného vnitřního klidu. Vyčistí se nejen nitro, ale i vnější okolí od toho, co nás tíží, abychom se díky nově uvolněné kreativitě mohly zařídit v životě podle svého nejlepšího vědomí.

Záměrem tohoto programu je zaměření se na plnost a autenticitu ženské síly v její pravé podstatě, neboť archetypální síla ženy tkví v kreativitě, péči, emocionální stabilitě a pocitu bezpečí. Tajemství silných žen je předáváno skrze uvědomění si vnitřní síly, autentické esence krásy, mystické a uklidňující povahy a současně plnohodnotné oddanosti sama sobě. Pokud vám to zní jako cesta ke zdravé sebehodnotě, je to tak.