Home

Veronika

   „Žij svůj život s radostí a pro sebe“

Veronika Kovářová

Vítám Vás na svých webových stránkách a věřím, že čas, který zde strávíte, bude pro Vás inspirativní a motivující.

Věnuji se koučinku, lektorování a mentorinku. Svou přidanou hodnotu v rámci setkání vnímám ve směru rozvoje osobnosti tím směrem, kam směřuje niterná část každého z nás, a sice k pocitu celkového vnitřního naplnění. Síla transformačního procesu je výsledkem dlouhodobého hledání, upřímného hledání a naprostému odevzdání se novému směru.

Z mého úhlu pohledu vnímám koučink jako jednu z možností, která může podpořit každého, kdo hledá, mění či se rozhoduje. Téma není důležité, co je důležité, aby výsledné řešení vycházelo skutečně z hluboké touhy našeho srdce. Protože to, co je vymyšleno na základě logické úvahy, že je to to nejlepší, nemá trvalé hodnoty. Podrobněji o koučinku najdete zde.

Jsem člověk s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé. Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Mimo pracovní oblast jsem více jak 10 let zpětně pracovala i na svém osobním rozvoji. Najít tu správnou rovnováhu mezi tím, jak člověk chce žít a žije. Cestou hledání a nacházení jsem dostala možnost pochopit, proč se nám v životě dějí určité situace a jak s nimi naložit. S láskou předávám toto uvědomění, nabízím možnost umět si pojmenovat situace či pocity a vědomě utvářet rovnováhu v životě.

Mám za sebou studium psychologie zaměřené na typologii osobnosti, studium vysoké školy s rozšířením o modul psychologie, sociologie, absolvování akreditovaného programu MŠMT Profesionální kouč a certifikovaný program NLP Practitioner (neurolingvistické programování).

Své kurzy stavím na kombinaci výše zmíněných zkušenostech a vzdělání. Náplň a forma je maximálně přizpůsobena tak, aby pocity ze společně stráveného času byly skutečně obohacující, informace srozumitelně přeneseny a poznání se dotklo a bylo vyslyšeno na takové úrovni pro Vás nejlepší.

Děkuji za Váš čas věnovaný webovým stránkám a těším se na setkání!

 

Veronika

 

Životní koučink

Máte pocit, že chcete něco změnit ve svém životě? Už jenom myšlenka na změnu je cesta k úspěchu. Koučink je cesta k rozvoji vlastního potenciálu, ujasnění si vlastních cílů a nalézt odpovědi na své otázky. Dochází k uvolnění vnitřních zdrojů k nalezení vlastních řešení.

Koučink pro ženy

Ženy v koučinku naleznou cestu k rozvoji své přirozenosti, odhalí svůj vnitřní potenciál, jak využívat ženskou sílu na cestě k úspěšné seberealizaci nejen na pracovním poli.

 

Workshopy

SEBEKOUČIK kariéra / vztahy / pro ženy / zdraví

[Leden, únor, březen 2017]

Prožitkové workshopy věnované vnitřní moudrosti v nás.

Životní reSTART

[Leden, únor 2017]

Prožitkový workshop zaměřený na životní změnu.

Vědomá a podvědomá komunikace

[Březen 2017]

Prožitkový workshop zaměřený na celkový projev osobnosti.

Spiritualita v běžném životě

[Únor, duben 2017]

Prožitkový workshop zaměřený na vyšší vědomí života.