Workshopy

Přehled témat workshopů – PRAHA:

 • Vědomá a podvědomá komunikace     7. – 8. června 2017
 • Asertivita – umění se prosadit     10. – 11. června 2017
 • Strachy a jejich poslání     22. – 23. července 2017
 • Partnerství – vize a příprava     12. – 13. srpna 2017

Přehled témat workshopů – BRNO:

 • Sám sobě koučem – spojení se s intuicí    17. června 2017
 • Asertivita – umění prosadit se     22. – 23. června 2017
 • Strachy a jejich poslání     13. – 14. července 2017
 • Partnerství – vize a příprava     17. – 18. srpna 2017

Závaznou rezervaci je nutné potvrdit nejpozději týden (7 dnů) před začátkem workshopu. Pozdější rezervace budou záviset na počtu volných míst. Účastí se rozumí zaslání přihlášky(rezervace) a úhrada ceny workshopu.

Rezervace je možná přes rezervační formulář nebo e-mailem: veronika@veronikakovarova.cz

Kapacita workshopu je maximálně 10 účastníků.

Vědomá a podvědomá komunikace_Veronika Kovarova

Vědomá a podvědomá komunikace

7. – 8. června 2017   PRAHA (16,30 – 22,00 hodin)

Prožitkový workshop zaměřený na celkový projev osobnosti.

Způsob jednání je založen na dlouhodobých návycích a změna vyžaduje vůli a úsilí. Pravda je, že se lidé mohou změnit. Instantní řešení jsou krátkodobými náplastmi. Poznání sebe sama a zdravá sebereflexe jsou dlouhodobého charakteru a obrovským krokem vpřed.

Vědomá komunikace je nenahraditelnou dovedností, jak utvářet ve svém životě jasnost a lehkost, jak předcházet nedorozumění a mylným domněnkám. S tímto uvědoměním dokážeme lépe vyjádřit to, oč nám skutečně jde, nikoliv to, co za nás podvědomá mysl říká v meziřádcích. A to platí i naopak v interakci s druhými. Lépe rozumíme, ale i lépe čteme mezi řádky, o co skutečně v komunikaci jde a tím pádem jsme schopni jasně reagovat.

Komu je workshop určen:

 • tomu, kdo chce zapracovat na sebevyjádření
 • tomu, kdo má pocit, že ztrácí nit v dialozích či diskuzích
 • tomu, kdo je často přesvědčen, aniž by souhlasil
 • tomu, kdo je neustále na pochybách o svém jednání

Co Vám workshop přinese:

 • jak „mluvit“, když o něco jde
 • jak přizpůsobit svůj projev stresovým situacím
 • přesvědčivě argumentovat
 • lepší pocit z interakce s okolím
Časový plán: Praha 16,30 – 22,00 hodin / Brno 15,30 – 21,00 hodin

 

Místo: Klimentská 50, Praha 1 / Cyrilská 7, Brno

 

Dotazy, rezervace na e-mailu: veronika@veronikakovarova.cz

 

3 300 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne)

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Téma workshopu + datum (požadováno)

Sám sobě koučem1

Sám sobě koučem – spojení se s intuicí

17. června 2017   BRNO (10,00 – 17,00 hodin)

Prožitkový workshop zaměřený na vědomí života.

V životě přichází chvíle, kdy každý z nás stojí před volbou, jak se rozhodnout nebo jak změnit to, co chceme, aby se vyvíjelo jinak. Rozhodujeme se, činíme změny, plánujeme na základě svého nejlepšího (s)vědomí, a pak sklízíme ovoce sladké, kyselé či žádné. Sami se ptáme: „Co mám udělat, aby to vyšlo?“

V průběhu rozhodování procházíme určitou fází, která je rozhodující pro naplnění požadovaného výsledku. Každý máme svůj vnitřní systém, který nás vede tím správným směrem a tím je naše intuice, chcete-li vnitřní vedení. Záleží na tom, jak dalece máme rozvinutý vztah sami se sebou, abychom se plně oddali našemu vyššímu rádci.

Rozvíjet schopnost být sám sobě oporou – sám sobě koučem – vyžaduje především důvěru v sama sebe. Všichni tuto schopnost máme, ne všichni ji ovšem umí naplno žít.

Náplň workshopu:

 • schopnost identifikovat a pracovat s pozitivně a negativně nastavenými vnitřními postoji
 • odhalit vlastní bloky bránící osobní expanzi
 • proces změny
 • popis a stádia cyklicky se opakujících situací
 • intuice – jak ji poznat, naladit se na ni a zůstat ve spojení
 • uvědomění si vlastní motivace za účelem naplnění záměru (cíle, snu)

Co Vám workshop přinese:

 • zvýšení motivace
 • větší jasnost a lehkost v průběhu rozhodování
 • pozitivnější přístup ke změnám
 • schopnost být sám sobě oporou a rádcem
 • silnější pocit bezpečí a důvěry v sebe sama
 • snížení stresu a eliminace strachu z budoucnosti
 • vyšší sebedůvěru a hlubší sebepoznání
Časový plán: 10,00 – 17,00 hodin

 

Místo: Cyrilská 7, Brno

 

Dotazy, rezervace na e-mailu: veronika@veronikakovarova.cz

 

1 650 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne)

 

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Téma workshopu + datum (požadováno)

asertivita ano

Asertivita – umění se prosadit

10. – 11. června 2017   PRAHA (10,00 – 17,00 hodin)

22. – 23. června 2017   BRNO (13,30 – 19,00 hodin)

Prožitkový workshop zaměřený na rozvoj schopnosti umět se v životě prosadit.

Workshop je zaměřený nejen na rozvoj schopnosti prosazovat vlastní názory, stanoviska a zájmy, ale i na odhalení hlavních vnitřních bloků bránících se prosadit. Schopnost být asertivní je vázána na mnoho aspektů naší osobnosti a na předchozích zkušenostech dlouhodobě ovlivňujících naše sebepojetí a sebekoncepci v páru i ve skupině. Jasně vyjádřit a následně jednat ve prospěch společného cíle vyžaduje zdravé ukotvení vlastního pojetí umět se prosadit, stejně tak obhájit si své hranice vůči skryté agresi a manipulaci.

V průběhu setkání se nejdříve seznámíme s teoretickými vazbami, které jsou základem k porozumění, co všechno souvisí s obhájením si vlastního postoje nejen se zachováním si respektu vůči vlastní osobě, ale i vůči ostatním. Podíváme se na situace, kdy je nutné zastat se sama sebe ve prospěch budoucímu vývoji situace a kdy naopak tichá reakce je ta nejlepší. Rozpoznat, kdy nám vynaložená energie je ku prospěchu a naopak.

Teorie bude spojená s příklady z praxe, co je kladná i záporná asertivita v osobním životě v partnerství, rodině, mezi přáteli a v pracovním životě s nadřízenými a kolegy. Celý kurz je postaven na poznatcích z manažerské a sociální psychologie, neuro-lingvistického programování (NLP), koučinku a osobních zkušenostech.

Náplň workshopu:

 • sebe-poznání (osobní slabé a silné stránky)
 • aspirační úroveň asertivity (souhrn všech vlastních očekávání a přesvědčení)
 • emoce X komunikace – jak se bránit manipulaci a agresivitě
 • umění říci „NE“
 • posílení autentického „JÁ“ v projevu
 • klíčová role sebedůvěry

 

Co Vám workshop přinese:

 • sebevědomější pozici nejen v osobním, ale i pracovním životě
 • prohloubení motivace k akci
 • zvýšení osobní efektivity
 • pojmenování si osobních tendencí „zapojit se“ či „nechat být“
 • uvědomění, jak se prosadit ve vztazích
 • jak reagovat na neoprávněnou kritiku

 

Časový plán: 10,00 – 17,00 hodin

 

Místo: Praha 1, Klimentská 50 / Cyrilská 7, Brno

 

Dotazy, rezervace na e-mailu: veronika@veronikakovarova.cz

 

3 300 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne)

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Téma workshopu + datum (požadováno)

Strach6

Strachy a jejich poslání

13. – 14. července 2017   BRNO (13,30 – 19,00 hodin)

22. – 23. července 2017   PRAHA (10,00 – 17,00 hodin)

Prožitkový workshop zaměřený na zpracování strachů v našem životě.

Strach máme všichni vrozený, do určité míry je strach potřebný k zachování si osobní bezpečnosti, k přežití nebo jako určitý vnitřně motivační pohon k podání lepších výsledků.

Na druhou stranu jsou strachy největším limitem a blokem k uskutečňování a naplňování našich cílů. Bojíme se reakce ostatních, bojíme se sami sebe, bojíme se, co se stane, bojíme se … Strach plodí strach, a pokud se mu poddáme, vpije se do každé myšlenky, do každého činu naší osobnosti. Stává se panickým paralyzérem, který nás časem začne ovládat. Strachy jsou tématem každého z nás, každý cítíme na určité úrovni strach, jde o to, jak s tímto pocitem naložíme. Zda se mu poddáme nebo s ním začneme „něco“ dělat.

Přirozená reakce je reakce zůstat v bezpečí, ale jak dlouho užitečné pro náš růst je zůstat v nečinnosti? Co udělat k překročení hranice strachu? Plno otázek a plno užitečných odpovědí je náplní workshopu.

Náplň workshopu:

 • STRACH pod lupou – CO, PROČ, KDY, JAK
 • Transformace vnitřní strategie a dialogů pod vlivem strachu
 • Techniky, jak udržet strach ve své přirozenosti nás chránit
 • Poslání strachů
 • Neuro-fyziologické ukazatele, jak se rozhodujeme pod vlivem strachu

 

Přínos workshopu:

 • Eliminace strachu a stresu
 • Porozumění sama sobě a svým vnitřním strategiím
 • Náhled a pojmenování si nových užitečných přesvědčení
 • Vstupenka do nového vnitřního světa odvahy a odhodlání
 • Konec iluzím a vzdušným zámkům výmluv

 

Časový plán: 10,00 – 17,00 hodin

 

Místo: Klimentská 50, Praha 1 / Cyrilská 7, Brno

 

Dotazy, rezervace na e-mailu: veronika@veronikakovarova.cz

 

2 600 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne)

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Téma workshopu + datum (požadováno)

Partnerství

Partnerství – vize a příprava

12. – 13. srpna 2017   PRAHA (10,00 – 17,00 hodin)

17. – 18. srpna 2017   BRNO (13,30 – 19,00 hodin)

Prožitkový workshop zaměřený na uvědomění si vlastní vize partnerského vztahu.

Víra ve vztah začíná v nás samotných. Pokud sami nevěříme, že je něco možné, jak to můžeme očekávat v reálném životě? Pak nezbývá nic jiného než zůstávat ve fázi nekonečného snu a bytí ve vzdušných zámcích, v některých případech i zlatých klecí. Sami se dostáváme do cyklu konfliktní touhy – chci, ale nevěřím.

Pak se stává, že tolik očekávané a chtěné se stává nedosažitelným už jenom z toho důvodu, že chybí ochota pro ten sen něco udělat. Postupně a velmi zdařile naplňujeme sebeproroctví, které vychází z naší mysli.

Zachraň nejdříve sebe, pak ostatní. Tak přesně toto pravidlo platí dvojnásob pro naše vztahy. Není možné mít vztah zralejší než jsme my osobně. A o to jde, uchopit sebe sama na reálné úrovni a podle toho se zařídit.

Náplň workshopu:

 • přesvědčení a očekávání ohledně partnera/partnerky
 • podvědomé vzorce ve vztahu k partnerství
 • fáze vztahu
 • mužská a ženská energie
 • dynamika vztahu spřízněných srdcí
 • spoluzávislost ve vztazích

Přínos workshopu:

 • transformace vlastních přesvědčení o partnersví v úspěšná přesvědčení
 • ocenění vlastních ex-zkušeností
 • pochopení „udělených lekcí“ v lásce
 • pohled na sebe a vztah z vyšší perspektivy
 • naladění se ze srdce na partnerství
 • uvědomění si alchymie vztahu JÁ + TY = MY
Časový plán: 10,00 – 17,00 hodin

 

Místo: Klimentská 50, Praha 1 / Cyrilská 7, Brno

 

Dotazy, rezervace na e-mailu: veronika@veronikakovarova.cz

 

2 600 Kč (cena zahrnuje drobné občerstvení, kávu, čaj a nápoje během celého dne)

Vaše jméno (požadováno)

Váš email (požadován)

Téma workshopu + datum (požadováno)

Jak se k nám dostanete.

PRAHA

Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1-Nové Město

Na rohu Klimentské a Helmovy ulice a vchod z vedlejší Helmovy ulice.

BRNO

Cyrilská 7, Brno

Impact Hub Brno